Bitcoin nettverket

Finans

Bitcoin nettverket

Bitcoin nettverket

Bitcoin er et helt unikt verktøy hvor alle er en del av nettverket som gjør at Bitcoin fungerer. Når du eier en Bitcoin og du vil overføre denne verdien til en annen part kan du gjøre dette ved å overføre penger fra en person til en annen. Det er viktig at du i denne overføringen tenker igjennom hvordan pengene blir overført hvis det ikke sitter en mellommann et sted og gjør denne jobben for deg? Jobben gjøres av personer som er en del av nettverket. Når du betaler en kostnad for at verdiene skal bli overført så er disse pengene en kostnad som går til de som gjør denne jobben. Før var denne jobben gjort av helt vanlige folk med interesse for data. Nå er denne jobben mer og mer tatt over av større selskaper som spesialiserer seg i å gi datakraft til nettverket.

Kan man stole på Bitcoin?

Det viktigste spørsmålet med Bitcoin er om du kan stole på at denne teknologien virker og at det ikke finnes en eller annen måte å få penger for en Bitcoin som er solgt samtidig som du holder mynten tilbake. Når vi ser oss rundt er det veldig lett å bruke internett til å sende ting til hverandre. Jeg kan sende mail overalt og til hvem som helst. Når en mail er sendt med et vedlegg så får du vedlegget, mens jeg også har det. Bitcoin fungerer på en helt annen måte. Systemet er bygget slik at når jeg sender en Bitcoin til noen og de gir meg noe så kan ikke Bitcoinen bli holdt tilbake eller på andre måter bli manipulert. Når ting er sendt så er det sendt. Det er ingen vei tilbake. Dette gir sikkerhet til brukerne og er et must for at ting skal fungere.

Vil du kjøpe Bitcoin eller utvinne bitcoin? Da anbefaler vi deg å bruke Bitway.no